Grundejerforeningen Damgårdens Jorder

145 boliger - midt i Sabro

Grundejerforeningen Damgårdens Jorder ligger midt i 8471 Sabro.

Grundejerforeningen omfatter vejene Damvej, Kirsebærvej og Multebærvej i Sabro.

Grundejerforeningen Damgårdens Jorder holder Generalforsamling

Mandag den 23. august 2021 kl. 19.30 i Sognegården på Sabro Kirkevej

Se indkaldelse og dagsorden her

Grundet corona situation har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen til efter sommerferien.

Der er ikke lagt op til store beslutninger på generalforsamlingen.

Der er ikke store anlægs- og renoveringsarbejder på budgettet for 2021.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet ligesom i 2020 fastholdes uden stigning.

Regnskabet for 2020 har vi valgt at ligge på hjemmesiden. Regnskabet er revideret, men godkendes  først på generalforsamlingen i august.

Bestyrelsen ønsker god sommer.

Formål

Det er Grundejerforeningen Damgårdens Jorders formål at varetage de grundejeres interesser, hvis grunde er udstykket fra den tidligere Damgården. Grundejerforeningens bestyrelse sørger for den daglige drift af foreningen. Den årlige generalforsamling er grundejerforeningens højeste myndighed og træffer beslutning om alle sager, der forelægges den.

Vedtægter

Du kan læse Grundejerforeningens vedtægter her

Vores område

Damvej

Kirsebærvej

Multebærvej

Legepladsen

Bjesklunden

Rul til toppen