Generalforsamling

Ny dato for GENERALFORSAMLING – mandag d. 15. juni 2020 kl. 19.30.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Damgårdens Jorder, med samme dagsorden som oprindeligt indkaldt i marts. Indkaldelse sker grundet Coronasituationen med en række forbehold og ændringer i forhold til sædvane:

  • Der er ingen servering under generalforsamlingen.
  • Nuværende forsamlingsforbud forventes ophævet/ændret inden generalforsamlingsdatoen.
  • Bestyrelsen anmoder om tilmelding til generalforsamlingen, for at kunne indrette mødelokalerne.
  • Tilmelding sker til formandens mailadresse (formand@damgaardens-jorder.dk)
  • Mødelokalerne i sognegården vil blive indrettet efter gældende regler for forsamlinger.
  • Ved ændrede forudsætninger vil aflysning af generalforsamling ske via mailsvar på tilmeldingen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Damgårdens Jorder

Ejere af parceller indkaldes i henhold til vedtægterne hermed til generalforsamling i:

Fårup-Sabro Sognegård, Sabro Kirkevej, 8471 Sabro

Mandag 23. marts 2020 kl. 19.30.

Dagsorden  jf. vedtægterne:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Kassererens beretning.

4.      Indkomne forslag.

5.      Kontingentets størrelse.

6.      Valg
a: To bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
    Tommy Sørensen og Steen Rudolph.

b
: Bestyrelsessuppleant. På valg er:
    Carsten Christiansen.

c
: Revisor. På valg er:
    Henrik Jørgensen.

7.      Orientering om medlemsskab af og aktiviteter i
“Fællesrådet for Sabro-Fårup”.

8.      Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingsbeslutning skal være formanden skriftligt i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Sabro d. 20. maj 2020

Bestyrelsen

 

Rul til toppen