Grundejerforeningen Damgårdens Jorder

145 boliger - midt i Sabro

Grundejerforeningen Damgårdens Jorder ligger midt i 8471 Sabro.

Grundejerforeningen omfatter vejene Damvej, Kirsebærvej og Multebærvej i Sabro.

Ny dato for GENERALFORSAMLING – mandag d. 15. juni 2020, kl 19.30

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Damgårdens Jorder, med samme dagsorden som oprindeligt indkaldt i marts. Indkaldelse sker grundet Coronasituationen med en række forbehold og ændringer i forhold til sædvane:

  • Der er ingen servering under generalforsamlingen.
  • Nuværende forsamlingsforbud forventes ophævet/ændret inden generalforsamlingsdatoen.
  • Bestyrelsen anmoder om tilmelding til generalforsamlingen, for at kunne indrette mødelokalerne.
  • Tilmelding sker til formandens mailadresse (formand@damgaardens-jorder.dk)
  • Mødelokalerne i sognegården vil blive indrettet efter gældende regler for forsamlinger.
  • Ved ændrede forudsætninger vil aflysning af generalforsamling ske via mailsvar på tilmeldingen.

Bestyrelsen

Formål

Det er Grundejerforeningen Damgårdens Jorders formål at varetage de grundejeres interesser, hvis grunde er udstykket fra den tidligere Damgården. Grundejerforeningens bestyrelse sørger for den daglige drift af foreningen. Den årlige generalforsamling er grundejerforeningens højeste myndighed og træffer beslutning om alle sager, der forelægges den.

Vedtægter

Du kan læse Grundejerforeningens vedtægter her

Vores område

Damvej

Kirsebærvej

Multebærvej

Legepladsen

Bjesklunden

Rul til toppen